Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (7)

bơ đi mà sống
Linh Diệu
_silverlining
Đức Hiếu
Đức Hiếu