Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Đàm Tùng Vận

CHỨNG MINH :

a/ \(3x^2+y^2-2xy+4x+20\forall x,y\)

b/ \(5x^2+10y^2-6xy-4x-2y+3\forall x,y\)

AI GIÚP MK VS Ạ AI NHANH MK SẼ VOTE NHA 

 

Lấp La Lấp Lánh
27 tháng 9 2021 lúc 23:46

Chứng minh gì á bạn?

Bình luận (1)
Lấp La Lấp Lánh
27 tháng 9 2021 lúc 23:53

a) \(3x^2+y^2-2xy+4x+20=\left(x^2-2xy+y^2\right)+2\left(x^2+2x+1\right)+18=\left(x-y\right)^2+2\left(x+1\right)^2+18\ge18>0\forall x,y\)

\(ĐTXR\Leftrightarrow x=y=-1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Tạ Thu Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
___Vương Tuấn Khải___
Xem chi tiết
vietdat vietdat
Xem chi tiết
Tạ Thu Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Chi
Xem chi tiết