Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Đàm Tùng Vận

CHỨNG MINH :

a/ \(x^2-8x+20>0\forall x\)

b/ \(6x-x^2-19< 0\forall x\)

c/ \(3x^2+y^2-2xy+4x+20>0\forall x,y\)

d/ \(5x^2+10y^2-6xy-4x-2y+3>0\forall x,y\)

AI GIÚP MK VS Ạ AI NHANH MK SẼ VOTE NHA 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 9 2021 lúc 23:31

a: Ta có: \(x^2-8x+20\)

\(=x^2-8x+16+4\)

\(=\left(x-4\right)^2+4>0\forall x\)

b: Ta có: \(-x^2+6x-19\)

\(=-\left(x^2-6x+19\right)\)

\(=-\left(x^2-6x+9+10\right)\)

\(=-\left(x-3\right)^2-10< 0\forall x\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Minh Hằng Hoàng
Xem chi tiết
__HeNry__
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Ngô Anh Huyền Trân
Xem chi tiết
Bạch An Nhiên
Xem chi tiết
Jeon Jungkook Bangtan
Xem chi tiết
Thuyan Kaluli
Xem chi tiết
Hà Khánh Linh
Xem chi tiết