Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 291
Số lượng câu trả lời 543
Điểm GP 44
Điểm SP 239

Người theo dõi (72)

Thuý Mõm
Cao Thư
Chea Soo-Bin ☘

Đang theo dõi (42)

Ngố ngây ngô
Mysterious Person
FAIRY TAIL
Đạt Trần
Hắc Hường

Câu trả lời:

hiền? :))