Linh Khánh

Cho\(\left(m-2\right)x^2-2\left(m-2\right)x+3=0\)

a)tìm m để pt có nghiệm kép

b)tìm m để pt co 2 nghiệm phân biệt

c)tìm m để pt có nghiệm

d)tìm m để pt vô nghiệm

Nguyễn Việt Lâm
26 tháng 3 lúc 22:56

\(\Delta'=\left(m-2\right)^2-3\left(m-2\right)=\left(m-2\right)\left(m-5\right)\)

a.

Phương trình có nghiệm kép khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}a=m-2\ne0\\\Delta'=\left(m-2\right)\left(m-5\right)=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow m=5\)

b.

Phương trình có 2 nghiệm pb khi: 

\(\left\{{}\begin{matrix}m-2\ne0\\\left(m-2\right)\left(m-5\right)>0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m>5\\m< 2\end{matrix}\right.\)

c.

- Với \(m=2\) pt vô nghiệm

- Với \(m\ne2\) pt có nghiệm khi: \(\left(m-2\right)\left(m-5\right)\ge0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m\ge5\\m< 2\end{matrix}\right.\)

d.

Pt vô nghiệm khi: \(\left[{}\begin{matrix}m=2\\\left(m-2\right)\left(m-5\right)< 0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow2\le m< 5\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đại Trần
Xem chi tiết
trần gia bảo
Xem chi tiết
trần lê tuyết mai
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Zin Zin
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
Xem chi tiết
trần gia bảo
Xem chi tiết
Việt Anh Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)