Lizy

cho `x^2 -x-1=0` có 2 nghiệm x1, x2

không giải pt, tính \(B=\dfrac{x^3_1+x_2}{\left|x_1-x_2\right|}\)

Akai Haruma
5 tháng 4 lúc 11:57

Bạn xem lại xem đã viết biểu thức B đúng chưa vậy?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
34 9/10 Chí Thành
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
ta nguyễn
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
Lương Ngọc Anh
Xem chi tiết
NNKLynn
Xem chi tiết
Lương Ngọc Anh
Xem chi tiết
ĐỖ NV1
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
Trần Vũ Minh Huy
Xem chi tiết