Nguyên Thảo Lê Đặng

Cho tam giác ABC vuông tại A.Gọi M là một điểm bất kì trên cạnh huyền BC.Gọi D và E lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống AB và AC
a.Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao
b.Lấy điểm I sao cho A là trung điểm của ID;Điểm K sao cho M là trung điểm của EK.Chứng minh:EI=DK;EI // DK 
Vẽ hình ra giúp e luôn vớiii

 

Phan Lê Quốc Hoàng
6 tháng 12 2023 lúc 10:37

a)xét tứ giác ADME có 

\(\widehat{A}\) = 90°(do ΔABC vuông tại A)

\(\widehat{ADM} = 90°\)(do MD⊥AB)

\(\widehat{AEM} = 90°\)(do ME ⊥ AC)

nên ADEM là hình chữ nhật 

b) Ta có:

              ME = MK = \(\dfrac{EK}{2}\)( do M là trung điểm EK) (1)

              DA = AI = \(\dfrac{DI}{2}\)( do A là trung điểm DI) (2)

        Mà AD = ME (do ADME là hcn) (3)     

Từ (1),(2),(3) 
⇒ EK = DI 

Mặt khác EK // DI (do AD // ME)

Nên DKEI là hbh

⇒ DK // EI và DK = EI

Bình luận (1)
Kiều Vũ Linh
6 tháng 12 2023 lúc 11:36

Hình vẽ đây

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng văn tiến
Xem chi tiết
Hoàng văn tiến
Xem chi tiết
nguyễn thúy nga
Xem chi tiết
baek huyn
Xem chi tiết
Cù Minh Duy
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Phương Anh
Xem chi tiết
Hoàng Linh Chi
Xem chi tiết
nguyễn quốc minh
Xem chi tiết
Ngọc Đỗ
Xem chi tiết