Bphuongg

Cho một vài câu trắc nghiệm về khoa học 4 kì 2 nhen >3

mai thi òi >3

Hoàng Minh Hằng
9 tháng 5 2022 lúc 20:30

lấy đề cương ra ôn đi em:)

Bình luận (0)
chuche
9 tháng 5 2022 lúc 20:30

a)          Sử dụng các từ “ co lại , nở ra , dâng cao , hạ thấp ’’ để điền vào chỗ chấm trong các câu sau :

 

Khi nhúng lọ nước vào nước nóng , nước trong lọ nóng lên , mực nước trong ống ………………….. . Điều này cho thấy nước trong lọ ………….. khi nóng lên .

-      Khi nhúng lọ nước vào nước lạnh , nước trong lọ lạnh đi , mực nước trong ống ………………….. . Điều này cho thấy nước trong lọ ………………….. khi lạnh đi.

co lại , nở ra , dâng cao , hạ thấp )


B ) Giải thích vì sao mức chất lỏng trong ống nhiệt kế lại thay đổi khi dùng nhiệt kế đo các nhiệt độ khác nhau :

 

Câu 11 : Trả lời câu hỏi

 

a)            Sử dụng các từ “tay ta , chiếc cốc , nước nóng ’’ để điền vào chỗ chấm trong câu sau :

 

Khi sờ vào chiếc cốc được đổ đầy nước nóng , ta cảm thấy nóng là vì …………………. truyền nhiệt cho cốc , nhiệt lượng từ …………………………… lại truyền cho …………………………… 

 

B ) Chạm tay vào một vật vừa được lấy từ tủ lạnh ra , tay ta thấy mát lạnh .

 

Em đồng ý với lời giải thích nào sau đây ?

 

A. Có sự truyền nhiệt từ vật sang tay ta làm ta cảm thấy lạnh

 

B. Có sự truyền nhiệt từ tay ta sang vật nên ta cảm thấy lạnh

 

c) Tại sao khi đun nước không nên đổ đầy nước vào ấm ?

=)))

Bình luận (0)
꧁༺Lê Thanh Huyền༻꧂
9 tháng 5 2022 lúc 20:30

lên gg ý đầy ra

Bình luận (0)
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
9 tháng 5 2022 lúc 20:31

zô đây tham khảo nhen:
https://vndoc.com/test-de-thi-trac-nghiem-hoc-ki-2-mon-khoa-hoc-lop-4-nam-hoc-2018-2019-de-2-216920

Bình luận (0)
꧁༺Lê Thanh Huyền༻꧂
9 tháng 5 2022 lúc 20:35

mà sao thi muộn thế

Bình luận (4)
ONLINE SWORD ART
10 tháng 5 2022 lúc 8:29

a)          Sử dụng các từ “ co lại , nở ra , dâng cao , hạ thấp ’’ để điền vào chỗ chấm trong các câu sau :

Khi nhúng lọ nước vào nước nóng , nước trong lọ nóng lên , mực nước trong ống ………………….. . Điều này cho thấy nước trong lọ ………….. khi nóng lên .

-      Khi nhúng lọ nước vào nước lạnh , nước trong lọ lạnh đi , mực nước trong ống ………………….. . Điều này cho thấy nước trong lọ ………………….. khi lạnh đi.

co lại , nở ra , dâng cao , hạ thấp )
Câu 11 : Trả lời câu hỏi

a)            Sử dụng các từ “tay ta , chiếc cốc , nước nóng ’’ để điền vào chỗ chấm trong câu sau :

Khi sờ vào chiếc cốc được đổ đầy nước nóng , ta cảm thấy nóng là vì …………………. truyền nhiệt cho cốc , nhiệt lượng từ …………………………… lại truyền cho …………………………… 

B ) Chạm tay vào một vật vừa được lấy từ tủ lạnh ra , tay ta thấy mát lạnh .

Em đồng ý với lời giải thích nào sau đây ?

A. Có sự truyền nhiệt từ vật sang tay ta làm ta cảm thấy lạnh

B. Có sự truyền nhiệt từ tay ta sang vật nên ta cảm thấy lạnh

C. Tại sao khi đun nước không nên đổ đầy nước vào ấm ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bphuongg
Xem chi tiết
Đỗ Bình An
Xem chi tiết
Huy Thành
Xem chi tiết
Xem chi tiết
minh hô thị
Xem chi tiết
ᎪᖇᎥEႽ
Xem chi tiết
Đỗ Bình An
Xem chi tiết
ai enma
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Trang
Xem chi tiết