Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 179
Số lượng câu trả lời 1990
Điểm GP 16
Điểm SP 1070

Người theo dõi (28)

nguyễn thế
Tùng Đặng
Haruno Serry
ai enma
hoangbinhminh acc2

Đang theo dõi (3)