Bphuongg

Mn có link quizizz ôn tập khoa học 4 cuối năm kì 2 nào thì cho nhé >3

mai thì ròi =))

Bảo Trâm
9 tháng 5 2022 lúc 20:09

Chuk thi tốt nhe =))

Bình luận (1)
Vũ Quang Huy
9 tháng 5 2022 lúc 20:09

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX1%252BxQ1eqOhNpRbzyCl0iqOa5X6ZFbYxKeoXcL2gtlmq6hsY0lw2DsMebtMFzqNIWsEiUtwLSWhoFiA%253D%253D?gameType=live

Bình luận (0)
9- Thành Danh.9a8
9 tháng 5 2022 lúc 20:10

ôn tập theo các nội dung thầy cô cho nhá đỡ hơn làm các bài mẫu bởi vì tỉ lệ ra trong các bài đó là rất thấp

 

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
9 tháng 5 2022 lúc 20:10

ai vào cũng được 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bphuongg
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đỗ Bình An
Xem chi tiết
Huy Thành
Xem chi tiết
leduydngbloxfruit
Xem chi tiết
Linh Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Uyên
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Hưng Phát
Xem chi tiết
Tân Phạm
Xem chi tiết