Linh

Cho mình vài câu tục ngữ kính già , yêu trẻ với ạ 

Ashley
24 tháng 11 lúc 18:53

- Yêu trẻ, trẻ đến nhà

  Kính già, già để tuổi cho.

- Kính lão đắc thọ.

- Kính trên nhường dưới.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Đại Yến
Xem chi tiết
bae_ỉn yang hồ
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Vinh
Xem chi tiết
Trần Huỳnh Gia Huy
Xem chi tiết
Trần Huỳnh Gia Huy
Xem chi tiết
bae_ỉn yang hồ
Xem chi tiết
Vũ Thùy Dương
Xem chi tiết
Xem chi tiết
☆⩸Moon Light⩸2k11☆
Xem chi tiết