Vương Lam

cho hình thang vuông ABCD có góc A= góc D= 90° và hai đường chéo vuông góc với nhau tại O. a) CM: tam giác OAB= tam giác OCD. b) CM: tam giác ABD và tam giác ACD đồng dạng với nhau. c) Tính diện tích tam giác OAB biết AD=6cm,CD=8cm

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 3 2023 lúc 0:36

a: Xét ΔOAB vuông tại O và ΔOCD vuông tại O có

góc OAB=góc OCD
=>ΔOAB đồng dạng với ΔOCD

b: Xét ΔABD vuông tại A và ΔDAC vuông tại D có 

góc ABD=góc DAC

=>ΔABD đồng dạng với ΔDAC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vu Le Quynh Mai
Xem chi tiết
AK-47
Xem chi tiết
No name
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Đặng Thanh Thúy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Minh Hương
Xem chi tiết
phan thi hong ha
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Trí Nghĩa
Xem chi tiết