Ha Nguyen Van

Cho điểm D nằm bên ngoài đường tròn (o) từ D kẻ hai tiếp tuyến DB,DC với đường tròn đó (B,C là các tiếp điểm) Gọi H là trung điểm của DB , đường thẳng HC cắt đường tròn (o) tại M a) cm tgDBOC b) BH² = HM.HC

Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 20:21

a.

Do DB, DC là tiếp tuyến của (O) \(\Rightarrow\widehat{DBO}=\widehat{DCO}=90^0\)

\(\Rightarrow\) B và C cùng nhìn OD dưới 1 góc vuông nên DBOC nội tiếp đường tròn đường kính OD

b.

Xét hai tam giác CBH và BMH có:

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{BHM}-chung\\\widehat{BCH}=\widehat{MBH}\left(\text{cùng chắn BM}\right)\end{matrix}\right.\) 

\(\Rightarrow\Delta CBH\sim\Delta BMH\left(g.g\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{BH}{HM}=\dfrac{HC}{BH}\Rightarrow BH^2=HM.HC\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 20:21

loading...

Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a6
3 tháng 4 lúc 20:31

SỬA LẠI GIÚP MÌNH TỪ TÂM A THÀNH TÂM O NHA:bucminh

a) ta có:

góc DCO = 90(DC là tiếp tuyến )

góc DBO = 90(DB là tiếp tuyến )

DCO + DBO = 180(vì B đối C)

⇒ tứ giác DBOC nội tiếp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khách vãng lai
Xem chi tiết
YunTae
Xem chi tiết
Hồ Tài
Xem chi tiết
Đức Cao bảo
Xem chi tiết
Đức Cao bảo
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Minh
Xem chi tiết
Kim Anhss Kiệt
Xem chi tiết
KHÔI MINH
Xem chi tiết
trương quốc quang
Xem chi tiết
TRAI HỌ CHU (PÉ LEO 2K5)...
Xem chi tiết