Alicia

Cho A=\(\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\) tìm x để A>0 ; A<0

Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 12 2022 lúc 22:11

ĐKXĐ: x>=0;x<>1

Để A>0 thì \(\sqrt{x}-1>0\)

=>x>1

Để A<0 thì \(\sqrt{x}-1< 0\)

=>0<=x<1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
chang
Xem chi tiết
Lê Quỳnh Chi Phạm
Xem chi tiết
chang
Xem chi tiết
chang
Xem chi tiết
ngoctamnguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Minh Bình
Xem chi tiết
Vương Đình Minh
Xem chi tiết