Nguyễn Lê Tuyết Ngân

Cho ∆ABC. M là trung điểm AB, N là trung điểm BC, P là trung điểm AC. a) C/m tứ giác AMNP là hình bình hành b) Thêm điều kiện gì để tứ giác AMNP là hình chữ nhật


Các câu hỏi tương tự
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Phương
Xem chi tiết
An Binh
Xem chi tiết
Phạm Thiên Kim
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
Lê Ngọc Hoàng
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Vy Bùi Lê Trà
Xem chi tiết
Diệp Phương
Xem chi tiết
©ⓢ丶κεη春╰‿╯
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)