Nguyễn võ Gia khiêm

Bài 4. Cho phương trình x ^ 2 - 2x + m - 2 = 0 (m là tham số). a) Tìm m để phương trình có một nghiệm x = - 2 Tính nghiệm còn lại b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn: 1/x_{1} + 1/x_{2} = 2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 11:06

a: Khi x=-2 thì pt sẽ là;

4+4+m-2=0

=>m+6=0

=>m=-6

=>x^2-2x-8=0

=>(x-4)(x+2)=0

=>x=4 hoặc x=-2

b: 1/x1+1/x2=2

=>(x1+x2)/(x1x2)=2

=>2/(m-2)=2

=>m-2=1

=>m=3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tiến Nguyễn
Xem chi tiết
Huỳnh Xuân Mai
Xem chi tiết
Nhi
Xem chi tiết
Thùy Anh Nguyễn
Xem chi tiết
21.Như Nguyễn
Xem chi tiết
Thu Hương
Xem chi tiết
ha hoang le
Xem chi tiết
Chí Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Quân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)