mynameisbro

loading...a, b thôi ạ!

a: E đối xứng B qua AH

=>AH là trung trực của BE

=>AH\(\perp\)BE tại trung điểm của BE

Ta có: AH\(\perp\)BE

AH\(\perp\)BC

BE,BC có điểm chung là B

Do đó: B,E,C thẳng hàng

=>AH\(\perp\)BC tại trung điểm của BE

=>H là trung điểm của BE

D đối xứng A qua BC

=>BC là đường trung trực của AD

=>BC\(\perp\)AD tại trung điểm của aD

Ta có: BC\(\perp\)AD

BC\(\perp\)AH

AD,AH có điểm chung là A

Do đó: A,H,D thẳng hàng

=>BC\(\perp\)AH tại trung điểm của AD

=>H là trung điểm của AD

Xét tứ giác ABDE có

H là trung điểm chung của AD và BE

=>ABDE là hình bình hành

Hình bình hành ABDE có AD\(\perp\)BE tại H

nên ABDE là hình thoi

b: Gọi O là trung điểm của CE

Xét (O) có

ΔCKE nội tiếp

CE là đường kính

Do đó: ΔCKE vuông tại K

=>CK\(\perp\)KE tại E

=>EK\(\perp\)AC tại K

Ta có: EK\(\perp\)AC

AB\(\perp\)AC

Do đó: EK//AB

mà ED//AB(ABDE là hình thoi)

và EK,ED có điểm chung là E

nên E,D,K thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Khánh Quân
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Phong Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Linh
Xem chi tiết
Lê Khánh Quân
Xem chi tiết
30. Bảo Trâm
Xem chi tiết
Huỳnh Kim Ngọc_12a10
Xem chi tiết
Layla Aarohi
Xem chi tiết
nthv_.
Xem chi tiết