NARUSASU

3 mũ 2-[77-2.11+7 mũ 2)] bằng bao nhiêu

❖ Khang/GD❄ 『ʈєɑɱ❖Hoàng...
24 tháng 9 2021 lúc 21:14

-422351360321044921817

Bình luận (2)
hưng phúc
24 tháng 9 2021 lúc 21:15

\(3^{2-\left(77-2.11+7^2\right)}=3^{2-77+22-49}=3^{-102}\)

Bình luận (0)
❖ Khang/GD❄ 『ʈєɑɱ❖Hoàng...
24 tháng 9 2021 lúc 21:19

32 - ( 77 - 2 )11 + 72

Kết quả 1: - 422351360321044921817

Kết quả 2: ~ - 4,22351360321044 x 1020

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 9 2021 lúc 21:19

\(3^2-\left[77-2\cdot11+7^2\right]=-95\)

Bình luận (1)
Trung Vương
13 tháng 10 2021 lúc 17:04

cho mình hỏi 3 mũ 3 nhân 3 bằng bao nhiêu

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
triệu
Xem chi tiết
Trần Ngọc Thảo Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Haly
Xem chi tiết
linh_a2nt2125
Xem chi tiết
Du Trần Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Khương
Xem chi tiết