Du Trần Ngọc

cHO MÌNH HỎI 2 MŨ 8 : 2 mũ 2 +3 mũ 3 : 3 mũ 3 bằng bao NHIÊU

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
11 tháng 10 2021 lúc 21:08

\(2^8:2^2+3^3:3^3\)

=64+1

=65

Bình luận (0)
Đan Nguyễnn
11 tháng 10 2021 lúc 21:20

\(2^8:2^2+3^3:3^3\)

\(2^{8-2}+3^{3-3}\)

\(2^6+3^0\)

= 64 + 1

= 65

Bình luận (0)
Trung Vương
12 tháng 10 2021 lúc 17:16

cho mình hỏi 3 mũ 3 chia 3 bằng bao nhiêu

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
lan anh vu
Xem chi tiết
Phạm Thị Thùy Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Nga
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Khương
Xem chi tiết
Lê Đăng Đức Anh
Xem chi tiết
Nguyễn ngọc hoa
Xem chi tiết
Kevin Óc
Xem chi tiết
Đỗ Hạ Vy
Xem chi tiết
Xem chi tiết