Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

minh phat

27x3 + 27x2 +9x +1

 

Character Debate
16 tháng 9 lúc 22:16

\(27x^3+27x^2+9x+1\)

\(=\left(3x\right)^3+3\cdot\left(3x\right)^2\cdot1+3\cdot3x\cdot1^2+1^3\)

\(=\left(3x+1\right)^3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:15

=(3x)^3+3*(3x)^2*1+3*3x*1^2+1^3

=(3x+1)^3

Bình luận (0)

Để tính giá trị của biểu thức 27x^3 + 27x^2 + 9x + 1, chúng ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:

27x^3 + 27x^2 + 9x + 1 = (27x^3 + 27x^2) + (9x + 1) = 27x^2(x + 1) + 9x + 1

Vậy giá trị của biểu thức là 27x^2(x + 1) + 9x + 1.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thế Sơn
Xem chi tiết
Hành Tây
Xem chi tiết
Ngân Hanna
Xem chi tiết
Marry Lili Potter
Xem chi tiết
ミ★ΉảI ĐăПG 7.12★彡
Xem chi tiết
Ngọc
Xem chi tiết
Oh Sehun
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)