phạm hoàng ly

(16 giờ 50 phút- 5 giờ 15 phút) x 3

Trịnh Thuỳ Linh
15 tháng 3 lúc 21:26

`(16` giờ `50` phút `-` `5` giờ `15` phút`)xx3`

`=11` giờ `35` phút `xx3`

`=33` giờ `105` phút 

`=34` giờ `45` phút

Bình luận (0)
Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 21:26

(16 giờ 50 phút - 5 giờ 15 phút) x 3

= (11 giờ 35 phút) x 3

= 33 giờ 105 phút

= 34 giờ 45 phút

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hân Vũ
Xem chi tiết
Hân Vũ
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mai
Xem chi tiết
# Hăi
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thy
Xem chi tiết