Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đắc Nông , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 106
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 0
Điểm SP 27

Người theo dõi (37)

Đang theo dõi (0)