Lizy
Phan Quỳnh
17 tháng 5 lúc 0:40

1. B

2. C

3. D

4. A

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 2:46

1 B

2 C

3 D

4 A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết