Lizy
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 2:52

1 A

2 B

3 B

4 C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết