Linhpigpig18

Gọi tuổi con hiện nay là x(tuổi)

(Điều kiện: x>0)

Tuổi mẹ hiện nay là x+24(tuổi)

Tuổi con sau 2 năm nữa là x+2(tuổi)

Tuổi mẹ sau 2 năm nữa là x+24+2=x+26(tuổi)

Sau 2 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con nên ta có phương trình:

x+26=3(x+2)

=>x+26=3x+6

=>-2x=-20

=>x=10(nhận)

Vậy: Tuổi con hiện nay là 10 tuổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết