tống bảo ngọc

1: Tiền lương mỗi tháng của cô Phương Anh là:

x+3(triệu đồng)

2: Số tiền cô Phương Anh được thưởng trong dịp tết là:

\(1\cdot x+70\%\cdot3=x+2,1\left(triệuđồng\right)\)

3: Số tiền lương trong 1 năm của cô Phương Anh(Tính cả thưởng tết) là:

\(12\left(x+3\right)+\left(x+2,1\right)=13x+38,1\left(triệuđồng\right)\)

=>Số tiền lương trong 2 năm của cô Phương Anh(tính cả thưởng tết) là:

2(13x+38,1)=26x+76,2(triệu đồng)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết