tống bảo ngọc

1: Viết thêm chữ số 8 vào bên trái số x 

mà x có 2 chữ số

nên x sẽ tăng thêm 800 đơn vị

=>Số tự nhiên có được sẽ là x+800

2: Viết thêm chữ số 7 vào bên phải số x thì x sẽ tăng thêm 7 đơn vị

=>Số tự nhiên có được là x+7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết