Nguyễn Hà Vy
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 0:07

1 Because the new smartphone has eye-tracking technology, its security is improved

2 Children look forward to Tet because they get lucky money and don't have to go to school

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đắc Nhật Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Chi Bùi
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Cu Quang
ʟɪʟɪ
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thuận
Xem chi tiết
Linh Chi
Xem chi tiết
Bin Đăng
Xem chi tiết