Linh Chi

Trực tiếp sang gián tiếp Do vietnamse people love football =>I asked them

Đỗ Thanh Hải
19 tháng 4 2021 lúc 19:26

I asked them if Vietnamese people loved football

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Minh Thúy
11 tháng 5 2022 lúc 21:01

Đáp án:

Do Vietnamese people love football?

⇒ I asked them if Vietnamese people loved football.

Giải thích: 

S + asked + O + if/whether + S + V(lùi thì)..

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hanna Dayy
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Trang Đoàn
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Dương
Xem chi tiết
Lộc Đình
Xem chi tiết
Tú Phan
Xem chi tiết
Tú Phan
Xem chi tiết
Lê Bảo Yến
Xem chi tiết
T.Huy
Xem chi tiết