ʟɪʟɪ

_____ every part of the world has experienced an earthquake in recent year

A. Most    B. Each    C.Almost    D.Nearby  

Tuệ Lâm
9 tháng 4 2021 lúc 19:26

_____ every part of the world has experienced an earthquake in recent year

A. Most    B. Each    C.Almost    D.Nearby  

Bình luận (0)
Hquynh
9 tháng 4 2021 lúc 19:25

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngân
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
C-Chi Nợn
Xem chi tiết
ngọc hân
Xem chi tiết
Lyli Kieu
Xem chi tiết
mai nuâb
Xem chi tiết
Vy Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Võ Quốc Hưng 8.2
Xem chi tiết
C-Chi Nợn
Xem chi tiết