Bin Đăng

they have just sold that house

-->that house

 

Đỗ Thanh Hải
12 tháng 4 2021 lúc 21:05

That house has been sold

Bình luận (0)
minh nguyet
12 tháng 4 2021 lúc 21:06

-> That old house____HAS BEEN SOLD BY THEM_____________

Bình luận (0)
Triệu Minh Nguyệt
12 tháng 4 2021 lúc 21:27

-> That house has been sold

 

Bình luận (0)
Bùi Hoàng Bách
16 tháng 3 lúc 19:36

 

They just sold that house

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mèocute
Xem chi tiết
DatJumpIntoTheHole
Xem chi tiết
Phan Nhật Tân
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Minh
Xem chi tiết
Bảo Yến
Xem chi tiết
Trúc Đào
Xem chi tiết
Ann Hannie
Xem chi tiết
rụ a ma zon
Xem chi tiết
Nguyễn Nhi
Xem chi tiết