Thảo NGUYÊN
Đào Ngọc Thanh
19 tháng 11 lúc 15:09

1,B.Set                                        4,B,mood

2,B,completing                            5,D,attached

3,A,Benefits                                  6,A,Depends

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
19 tháng 11 lúc 23:45

21 D

22 C

23 A

24 B

25 D

26 D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đắc Nhật Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Chi Bùi
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Cu Quang
ʟɪʟɪ
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thuận
Xem chi tiết
Linh Chi
Xem chi tiết
Bin Đăng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)