Thu Ngân Lưu
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 23:42

a: Xét ΔABC có

M là trung điểm của BC

ME//AC

Do đó: E là trung điểm của AB

Xét ΔABC có

M là trung điểm của BC

MF//AB

Do đó:F là trung điểm của AC

Xét ΔABC có

E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC

=>EF là đường trung bình

=>EF//BC và EF=BC/2

b: Xét ΔABC có

M,E lần lượt là trung điểm của BC,BA

=>ME là đường trung bình

=>ME=AC/2

ΔKAC vuông tại K

mà KF là trung tuyến

nên KF=AC/2

=>ME=KF

EF//BC

\(K,M\in BC\)

Do đó: EF//KM

Xét tứ giác EKMF có

MK//FE

FK=ME

Do đó: EKMF là hình thang cân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)