Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 0:09

a: Xét ΔDEC vuông tại E có sin ECD=ED/CD

=>ED/2BC=sin60=căn 3/2

=>ED=BC*căn 3

=>CE=1/2CD=BC

Xet ΔCBE có cos BCE=(CE^2+CB^2-BE^2)/(2*CE*CB)

=>\(\dfrac{2\cdot CE^2-BE^2}{2\cdot CE^2}=cos120=\dfrac{-1}{2}\)

=>\(4CE^2-2BE^2=-2CE^2\)

=>6CE^2=2BE^2

=>BE^2=3CE^2

=>BE=CE*căn 3

=>BE=ED

b: góc EDC=90-60=30 độ

ΔEBD cân tại E

=>góc EBD=góc EDB=30 độ

góc ABE=45-30=15 độ=góc EAB

=>ΔEAB cântại E

=>góc AEB=150 độ

ΔEAD vuông tại E có EA=ED

nên ΔEAD vuông cân tại E

=>góc ADE=45 độ

góc ADB=45+30=75 độ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)