Phương_52_7-23 Uyên
Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 21:30

a: Xét tứ giác ADHE có

gócADH=góc AEH=góc DAE=90 độ

nen ADHE là hình chữ nhật

b: Vì ADHE là hình chữ nhật

nên AH cắt DE tại trung điểm của mỗi đường

=>D,O,E thẳng hàng

c: ADHE là hình chữ nhật

nên góc AHE=góc ADE=góc BAH=góc ACB

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hello
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Trang Lương
Xem chi tiết
Tho Vo
Xem chi tiết
huy dương
Xem chi tiết
Trần Ngọc Liên
Xem chi tiết
duong hong anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
nguyễn Ngọc Thùy Dương
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)