Lynhlee Nguyen
Lysr
22 tháng 11 lúc 20:20

a) Xét tam giác ADB và tam giác ACD

AB = AC (gt)

AD chung

BD = DC (gt)

=> tam giác ADB = tam giác ACD (c-c-c)

b) Ta có  tam giác ADB = tam giác ACD (câu a)

=> \(\widehat{BAD}=\widehat{CAD}\) (hai góc tương ứng)

=> AD là phân giác \(\widehat{BAC}\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
22 tháng 11 lúc 20:27

a) Xét tam giác ABD và tam giác ACD có:

AB = AC (gt)

AD chung

BD = CD (gt)

Suy ra tam giác ABD = tam giác ACD (c-c-c)

b) Do tam giác ABD = tam giác ACD (cmt)

Suy ra góc BAD = góc CAD (hai góc tương ứng)

Suy ra AD là tia phân giác của góc BAC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)