Quốc Huy

Trong sơ đồ mạch điện công tơ điện có bao nhiêu phần tử, các phần tử đó được nối với nhau như thế nào? *

có 3 phần tử, các phần tử mắc song song với nhau.

có 3 phần tử, các phần tử mắc nối tiếp với nhau.

có 4 phần tử, các phần tử mắc song song với nhau.

có 4 phần tử, các phần tử mắc nối tiếp với nhau.

Giải thích kí hiệu 50 Hz ghi trên mặt công tơ điện: *

Điện áp

Cường độ dòng điện

Tần số của điện áp

Tần số của dòng điện xoay chiều

Nội dung cần thực hiện trong bài 4 Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện là: *

Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện

Cả 2 nội dung đều đúng

Tìm hiểu đồng hồ đo điện

Cả 2 nội dung đều sai

Tên đồng hồ đo điện là: *

Ampe kế

Vôn kế

Cả 3 đáp án

Ôm kế

Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện thực hiện theo mấy bước? *

5

4

3

2

Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là: *

Nối mạch điện thực hành

Cả 3 đáp án

Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện

Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

Một ampe kế có thang đo là 200mA, sai số tuyệt đối lớn nhất của phép đo là 2 mA. Tìm cấp chính xác cuả phép đo. *

4

3

2

1

Ampe kế có thang đo 10A, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của Ampe kế đó là: *

250,0A

0,25A

25,0A

2,5A

Trên mặt đồng hồ đo điện có ghi: 0.1 ; 0.5 ; … các con số này cho biết : *

Điện áp thử cách điện của dụng cụ đo.

Cấp chính xác của dụng cụ đo.

Phương đặt dụng cụ đo.

Số thập phân của dụng cụ đo.

Dụng cụ cơ khí dùng để tạo lỗ,trên gỗ,bê tông,...để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện là: *

Búa.

Tua vít.

Cưa.

Máy khoan.

Những đại lượng đo của đồng hồ đo điện: *

Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, cường độ ánh sáng, công suất tiêu thụ của mạch điện.

Công suất tiêu thụ của mạch điện, cường độ ánh sáng, đường kính dây dẫn điện.

Cường độ dòng điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, công suất tiêu thụ của mạch điện.

Cường độ dòng điện, đường kính dây dẫn điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

Đồng hồ dùng để đo hiệu điện thế là : *

Vôn kế

Ampe

Vôn

Ampe kế

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN