Vũ Ngọc Minh Châu
2 giờ trước (22:03)

Tham khảo

loading...

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Linh
Hôm kia lúc 23:56

\(\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{2}=\pi\)

A = 2cm

x O -2 2 t = 0

\(\varphi=-\dfrac{\pi}{2}\)

PTDĐ: \(x=2cos\left(\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\)

Bình luận (0)
ĐỖ THANH HỢP
Hôm qua lúc 16:12

2πω=2πT=2π2=π

A = 2cm

xO-22t = 0

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
15 tháng 8 lúc 21:09

Bài 6.

Bước sóng: \(\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{30}{20}=1,5cm\)

Hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha.

\(\Rightarrow\Delta d_M\le k\dfrac{\lambda}{2}\le\Delta d_N\)

\(\Rightarrow MB-MA\le k\dfrac{\lambda}{2}\le NB-NA\)

\(\Rightarrow-3\le k\cdot\dfrac{1,5}{2}\le3\Rightarrow-4\le k\le4\)

\(\Rightarrow\)Có tất cả 9 đường cực đại giao thoa.

Mỗi đường cho 2 điểm và hai đường qua hai điểm M, N cho 2 điểm.

Như vậy có tất cả 7 đường và cho \(7\cdot2=14\) điểm.

Chọn B.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
15 tháng 8 lúc 19:14

hi 

Bình luận (3)
Sunshine
15 tháng 8 lúc 19:14

Em chỉ chờ mỗi quà hoyyy

Bình luận (2)
Sun ...
15 tháng 8 lúc 20:14

 Hóng ghê chúc mn thi tốt hen

Bình luận (3)
Đỗ Thanh Hải
12 tháng 8 lúc 15:22

Hello :>

Bình luận (5)
Dzịt
12 tháng 8 lúc 15:22

Hẹn gặp lại mọi người trong vòng 3 nhé. Vì BTC quyết định đề thi sẽ được mở public nên những bạn khác cũng có thể vào làm để thử sức nhá (tất nhiên là hong có giải ròi, bTC nghèo nhắm, vô lm cho dui hén :))

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
12 tháng 8 lúc 20:20

Chúc mừng các bạn nhé!

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
11 tháng 8 lúc 21:03

Thể tích \(V=300m^3=3\cdot10^5l\)

Gọi m là khối khí đã bơm vào khí cầu.

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: \(p\cdot V=nRT\Rightarrow p\cdot V=\dfrac{m}{M}\cdot RT\)

\(\Rightarrow m=M\cdot\dfrac{p\cdot V}{R\cdot T}=2\cdot\dfrac{0,75\cdot3\cdot10^5}{0,082\cdot\left(20+273\right)}=18729,71g\)

Mỗi giây bơm được 25g. Cần một lượng thời gian là:

\(t=\dfrac{18729,71}{25}=749,2s=12phút29s\)

Bình luận (0)