142857....999999
13 giờ trước (9:25)

\(v_{max}=\omega A=16\left(cm/s\right);a_{max}=\omega^2A=128\left(cm/s^2\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{a_{max}}{v_{max}}=\omega=8\left(rad/s\right)\Rightarrow A=\dfrac{16}{8}=2\left(cm\right)\)

\(x=1\Rightarrow\varphi=arc\cos\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{\pi}{3}\)

\(\Rightarrow x=2\cos\left(8t+\dfrac{\pi}{3}\right)\left(cm\right)\)

 

Bình luận (0)
142857....999999
22 giờ trước (0:02)

\(\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{4}{5}\Rightarrow i_{trung}=\dfrac{4.\lambda_1.D}{a}=\dfrac{4.0,5.0,8}{0,4}=4\left(mm\right)\) 

Tọa độ thì x=k.i (k là số nguyên)

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
Hôm kia lúc 17:00

Xem video này nhé:

https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/videos/408386896476118

 

Bình luận (0)
✟şin❖
1 tháng 3 lúc 20:52

Theo bài ra thì chiếc phao thực hiện đc 5 dao động trong vòng 10sSuy ra chu kì T=2 (s)Trong thời gian đó sóng truyền đi được 8m 2m, sóng chuyển động đều !Suy ra : V=S:t=8:2=4 m/sNói rõ ra là cứ 1s thì có 1 con sóng mới tới nâng phao lên và chúng cách nhau 8m thì yêu cấu vận tốc của sóng phải là 4m/s !

Bình luận (0)
142857....999999
25 tháng 2 lúc 12:33

2 nguồn cùng pha hay ngược pha bạn?

Bình luận (0)
142857....999999
25 tháng 2 lúc 12:30

Bạn cần phải hiểu giao thoa sóng cùng pha có dạng như nào, sau đây là hình vẽ, nhìn vào đây bạn sẽ hiểu:

undefined

Đường chính giữa chính là đường trung trực của AB, và những nét liền là những vị trí mà sóng dao động với biên độ cực đại, và những nét đứt là những vị trí mà sóng dao động với biên độ cực tiểu

Mà theo đề bài, trong khoảng giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy sóng ko dao động, hay đó chính là 3 dao động với biên độ cực tiểu. Nên M sẽ thuộc dãy dao động với biên độ cực đại thứ 3 (bạn đếm từ đường trung trực của AB về phía 2 bên)

Trong dao động 2 nguồn kết hợp cùng pha, mà M lại dao động cực đại, ta sẽ có biểu thức sau: \(d_2-d_1=k\lambda\). Tại sao lại có biểu thức này?

Ta có: \(a_M=2a.\left|\cos\left(\dfrac{\Delta\varphi_{nguon}}{2}-\pi.\dfrac{d_1-d_2}{\lambda}\right)\right|\)

M dao dong cuc dai \(\Rightarrow\cos\left(\dfrac{\Delta\varphi_n}{2}-\pi.\dfrac{d_2-d_1}{\lambda}\right)=\pm1\)

2 nguon cung pha \(\Rightarrow\Delta\varphi_{nguon}=0\Rightarrow d_2-d_1=k.\lambda\)

Để chứng minh biểu thức biên độ tại M thì cần phải trình bày khá dài, bạn cần mình sẽ chứng minh

\(\Rightarrow25-21=3.\lambda\Rightarrow\lambda=\dfrac{4}{3}\Rightarrow v=\lambda.f=\dfrac{4}{3}.30=30\left(cm/s\right)\)

 

Bình luận (1)
142857....999999
25 tháng 2 lúc 12:02

Nguyên hóa \(\left(\lambda_1;\lambda_2;\lambda_3\right)=\left(4;5;6\right)\) 

\(BCNN\left(4;5;6\right)=60\Rightarrow Bac:\left\{{}\begin{matrix}\lambda_1:\dfrac{60}{4}=15\\\lambda_2:\dfrac{60}{5}=12\\\lambda_3:\dfrac{60}{6}=10\end{matrix}\right.\) 

\(\Rightarrow i_{trung}=15.i_1=\dfrac{15.\lambda_1.D}{a}\)

Có nghĩa là tìm số vân sáng tạo bởi 1 bức xạ trong khoảng

\(0< ...< \dfrac{15.\lambda_1.D}{a}\)

Ta nhận thấy bậc của bức xạ 1 tại vị trí trùng nhau của 3 bức xạ lần đầu tiên là bậc 15=> trong khoảng đang xét có 14 vân sáng của bức xạ 1

Tương tự, có 11 vân sáng của bx 2 và 9 vân sáng của bx 3

=>Tổng cộng có: \(14+11+9=34\left(van-sang\right)\)

Ta xét xem có những cặp bức xạ nào cho vân sáng trùng nhau

Xét bức xạ 1 và 2: \(\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}=\dfrac{5}{4}\Rightarrow i_{12}=5.i_1=\dfrac{5.\lambda_1.D}{a}\)

\(\Rightarrow So-van-trung=k_{12}.i_{12}=\dfrac{k_{12}.5.\lambda_1D}{a}\)

\(\Rightarrow0< \dfrac{5.k_{12}.\lambda_1.D}{a}< \dfrac{15.\lambda_1.D}{a}\Leftrightarrow0< k_{12}< 3\)

\(\Rightarrow k_{12}=1;2\)=> co 2 van trung cua buc xa 1 va buc xa 2

Xet bx 2 va bx 3 \(\dfrac{k_2}{k_3}=\dfrac{\lambda_3}{\lambda_2}=\dfrac{6}{5}\Rightarrow i_{23}=6.i_2=\dfrac{6.\lambda_2.D}{a}\)

\(\Rightarrow So-van-trung=k_{23}.i_{23}=\dfrac{k_{23}.6.\lambda_2.D}{a}\)

\(0< \dfrac{6k_{23}.\lambda_2.D}{a}< \dfrac{15.\lambda_1.D}{a}\Leftrightarrow0< k_{23}< 2\Rightarrow k_{23}=1\)

=> co 1 van trung cua bx 2 va bx 3

Xet bx 1 va bx 3 \(\dfrac{k_1}{k_3}=\dfrac{\lambda_3}{\lambda_1}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow i_{13}=3.i_1=\dfrac{3.\lambda_1.D}{a}\)

\(\Rightarrow So-van-trung=k_{13}.i_{13}=\dfrac{k_{13}.3.\lambda_1.D}{a}\)

\(\Rightarrow0< \dfrac{3.k_{13}.\lambda_1.D}{a}< \dfrac{15.\lambda_1.D}{a}\Leftrightarrow0< k_{13}< 5\)

\(\Rightarrow k_{13}=1;2;3;4\)

=> co 4 van trung cua bx 1 va bx 3

\(\Rightarrow So-van-trung-tong-cong:4+2+1=7\left(van-trung\right)\)

Vậy số vân chỉ có 1 bức xạ cho vân sáng là: \(34-7=27\left(van\right)\)

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN