Trịnh Long
22 tháng 6 lúc 20:51

* Đề là : Khi nhiệt độ là 5* C thì lượng hơi nước trong không khí là ?

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10oC là 5g/m3.

=> 5*C thì lượng hơi nước tối đa không khí chứa là ≃ 2,5g/m3

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
21 tháng 6 lúc 19:24

Hình thức tổ chức công nghiệp nào tách biệt với dân cư?

a. Điểm công nghiệp

b. Khu công nghiệp

c. Trung tâm công nghiệp

d. Vùng công nghiệp

 
Bình luận (0)
Trịnh Long
21 tháng 6 lúc 19:25

Đáp án : B . khu công nghiệp

Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
21 tháng 6 lúc 19:25

b. Khu công nghiệp

Bình luận (0)
Smile
21 tháng 6 lúc 19:19

 a. Cơ động, dễ ứng phó với sự cố

b. Dễ thay đổi thiết bị

c. Không ràng buộc nên cũng không ảnh hướng đến các xí nghiệp khác

d. Chủ động trong việc đến gần thị trường

tất cả đều đúng

 
Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
21 tháng 6 lúc 19:26

a.b.c.d  =))

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě 💔😭♏
21 tháng 6 lúc 19:57

tất cả đều đúng

Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
21 tháng 6 lúc 19:12

c. Lượng thực phẩm

Bình luận (0)
M r . V ô D a n h
21 tháng 6 lúc 19:13

sai chính tả kìa

Bình luận (0)
Trần Ngân
21 tháng 6 lúc 18:42

A.Khu công nghiệp tập trung.

B. Điểm công nghiệp.

C.Trung tâm công nghiệp.

D.Vùng công nghiệp

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě 💔😭♏
21 tháng 6 lúc 18:57

B. Điểm công nghiệp

Bình luận (0)
Phong Thần
21 tháng 6 lúc 18:15

A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN