Bài 41 : Địa lí địa phương tỉnh - thành phố

Lê Thị Thu Hà

So sánh Khí hậu phía Bắc dãy Bạch Mã và Khí hậu phía Nam dãy Bạch Mã

Sách Giáo Khoa
2 tháng 2 2020 lúc 13:49

Khí hậu phía Bắc dãy Bạch Mã

Khí hậu phía Nam dãy Bạch Mã

Có mùa đông lạnh

Không có mùa đông lạnh, chỉ có mùa mưa và mùa khô.

Nhiệt độ có sự chênh lệch giữa mùa đông và mùa hạ.

Nhiệt độ tương đối đồng đều giữa các tháng trong năm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN