Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 95
Điểm GP 9
Điểm SP 30

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (52)

Pham Thi Linh
Học 24h
T.Thùy Ninh
Ngố ngây ngô