Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Xuân Sơn Mai

1 chất điểm dao động điều hòa biên độ A, chu kì T

a. Xác định tốc độ tb lớn và nhỏ nhất vật đi đc ở những khoảng thời gian :

T/6;T/4;T/3;5T/6

b, Xác định khoảng thời gian trong 1 chu kì mà V< (Omega×A)/2


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN