Hoàng Gia Bảo

 

A. Luyện kim.     

B. Nông nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
9 tháng 2 2017 lúc 8:40

Giải thích : Mục VII, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây?

A. Luyện kim

B. Nông nghiệp

C. Xây dựng

D. Khai thác khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp và ngành công nghiệp hoá chất là ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghiệp cơ khí

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp dệt - may

D. Công nghiệp chế biến thực phẩm

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp không có vai trò nào sau đây trong thúc đẩy cự phát triển của ngành nông nghiệp?

A. Làm tăng giá trị của nông sản

B. Tăng thời gian bảo quản của nông sản

C. Làm tăng diện tích của sản xuất nông nghiệp

D. Công cấp công cụ sản xuất, các sản phẩm hóa học, các nguồn năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp có khả năng lớn nhất để thúc đẩy cho cả công nghiệp nặng lẫn nông nghiệp phát triển là

A. Công nghiệp luyện kim

B. Công nghiệp dệt

C. Công nghiệp hóa chất

D. Công nghiệp năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Phát triển công nghiệp dệt – may sẽ tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây?

A. Hóa chất

B. Luyện kim

C. Cơ khí

D. Năng lượng

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu cơ bản để phát triển ngành chế tạo máy là sản phẩm ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Luyện kim đen

B. Điện lực

C. Khai thác than

D. Hóa chất

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp nào được xem là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh sự phát triện khoa học - kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người?

A. Công nghiệp điện lực