Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 35788
Điểm GP 4
Điểm SP 347

Người theo dõi (10)

Minh châu
Khánh Hoàng
Noob_doge
Linh Trần

Đang theo dõi (0)