Trung Nam

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của các nước có nền kinh tế phát triển là

A. các sản phẩm của ngành công nghiệp Tphẩm.

B. hàng tiêu dùng.

C. các máy móc, công cụ.

D. khoáng sản, nhiên liệu, nông sản.

Quang Nhân
26 tháng 5 2021 lúc 16:37

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của các nước có nền kinh tế phát triển là

A. các sản phẩm của ngành công nghiệp Tphẩm.

B. hàng tiêu dùng.

C. các máy móc, công cụ.

D. khoáng sản, nhiên liệu, nông sản.

 
Bình luận (1)

C. các máy móc, công cụ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sản phẩm của ngành công nghiệp chế tạo máy ở những nước đang phát triển hiện nay chủ yếu là

A. cung cấp nguyên liệu

B. sản xuất phụ tùng thay thế

C. sản xuất hoàn chỉnh máy móc đơn giản

D. cơ khí sửa chữa, lắp ráp, sản xuất theo mẫu

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 

A. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp khai thác

B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp nặng, công nghiệp khai thác

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Hoàng Gia Bảo

 

A. Công nghiệp nhẹ , công nghiệp khai thác .


 

C. Công nghiệp nặng , công nghiệp khai thác.


 

Hoàng Gia Bảo

Qúa trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp gọi là

A. Hiện đại hóa

B. Cơ giới hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Đô thị hóa