Hoàng Gia Bảo

Các nhánh dệt , nhuộm , sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do

 

A. Tiện để tiêu thụ sản xuất.

 

B. Các nhanh này sử dụng nhiều nước.

 

C. Tiện cho các nhanh này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất.

 

D. Nước là phụ gia không thể thiếu.

 

Nguyễn Vũ Thu Hương
21 tháng 11 2018 lúc 15:15

Giải thích : Các ngành công nghiệp như dệt, nhuộm, hóa chất,… là những ngành cần nhiều nước trong quá trình sản xuất nên thường được phân bố ở những nơi gần nguồn nước. Đồng thời, đây cũng là những ngành rất dễ gây ô nhiễm môi trường nước nhất.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước là do

A. Tiện để tiêu thụ sản phẩm

B. Các sản phẩm của ngành này sử dụng nhiều nước

C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất

D. Nước là phụ gia không thể thiếu

Hoàng Gia Bảo

Tại sao các ngành dệt, nhuộm, sản xuất giấy thường phân bố gần nguồn nước?

A. Tiện để tiêu thụ sản xuất

B. Các ngành này sử dụng nhiều nước

C. Tiện cho các ngành này khi đưa nguyên liệu vào sản xuất

D. Nước là phụ gia không thể thiếu

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010?

A. Đây là các quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo chủ yếu, hầu hết thuộc khu vực châu Á gió mùa

B. Trung Quốc và Ẩn Độ có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới nhưng lượng xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam

C. Sản lượng gạo xuất khẩu của thế giới, của mỗi quốc gia chiếm tỉ lệ lớn so với sản lượng lúa gạo sản xuất

D. Hoa Kì có sản lượng lúa gạo sản xuất nhỏ nhưng lại có sản lượng lúa gạo xuất khẩu khá lớn

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuoi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. Dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định

C. Công nghiệp chế biến ngày càng phát triển

D. Dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghiệp sinh học ngày càng phát triển

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN