Hoàng Gia Bảo

Trong nghành chăn nuôi , vật nuôi chính là

 

A. Trâu.    

B. Bò.    

C. Cừu.   

 D. Dê.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 4 2017 lúc 12:55

Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Phân bố gia cầm khác với phân bố của chăn nuôi châu , bò , dê , cừu là

 

A. Gắn với các vùng sản xuất lương thực thâm canh .


 

B. Gắn với các vùng trồng rau quả.


 

C. Gắn với các vùng nuôi trồng thủy sản.


 

D. Gắn với các đô thị - nơi có thị trường tiêu thụ.


 

Hoàng Gia Bảo

Điểm giống nhau về vai trò của nghành thủy sản và chăn nuôi là

 

A. Cung cấp nguồn thực phẩm giâu dinh dưỡng cho con người.


 

B. Cung cấp sức kéo cho trồng trọt.


 

C. Là nguồn phân bón cho trồng trọt.


 

D. Không sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.


 

Hoàng Gia Bảo

Ngoài các đồng cỏ tự nhiên , phần lớn thức ăn của nghành chăn nuôi hiện nay là do

 

A. Nghành trồng trọt cung cấp.


 

B. Nghành thủy sản cung cấp.


 

C. Công nghiệp chế biến cung cấp.


 

D. Nghành lâm nghiệp cung cấp.


 

Hoàng Gia Bảo

Chăn nuôi bò thịt và bò sữa khác nhau rõ nhất ở điểm nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Kĩ thuật chăm sóc

C. Thị trường tiêu thụ

D.Hình thức chăn nuôi

Hoàng Gia Bảo

Chăn nuôi bò được chuyên môn hóa theo hướng nào sau đây?   

A. Lấy thịt, lông

B. Lấy thịt, sữa, da

C. Lấy thịt, mỡ, da

D. Lấy thịt, sữa

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, chăn nuôi bò tập trung ở vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ

B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Nghành nuôi trồng thủy sản đang phát triển với tốc độ nhanh hơn nghành khai thác là do

 

A. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.


 

B. Nguồn lợi thủy sản tự nhiên đã cạn kiệt.


 

C. Thiên tai ngày càng nhiều nên không thể đánh bắt được .


 

D. Không phải đầu tư ban đầu.


 

Hoàng Gia Bảo

Nghành nuôi trồng thủy sản đang phát triển theo hướng

 

A. Nuôi quảng canh để đỡ chi phí thức ăn.


 

B. Nuôi thâm canh để đỡ chi phí ban đầu.


 

C. Nuôi những loại quay vòng nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường.


 

D. Nuôi đặc sản và thực phẩm cao cấp có giá trị kinh tế cao.


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN