Hoàng Gia Bảo

 

A. Trâu.    

B. Bò.    

C. Cừu.   

 D. Dê.


Nguyễn Vũ Thu Hương
19 tháng 4 2017 lúc 12:55

Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. Gắn với các vùng sản xuất lương thực thâm canh .


 

C. Gắn với các vùng nuôi trồng thủy sản.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Cung cấp nguồn thực phẩm giâu dinh dưỡng cho con người.


 

C. Là nguồn phân bón cho trồng trọt.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Nghành trồng trọt cung cấp.


 

C. Công nghiệp chế biến cung cấp.


 

Hoàng Gia Bảo

Chăn nuôi bò thịt và bò sữa khác nhau rõ nhất ở điểm nào sau đây?

A. Cơ sở thức ăn

B. Kĩ thuật chăm sóc

C. Thị trường tiêu thụ

D.Hình thức chăn nuôi

Hoàng Gia Bảo

Chăn nuôi bò được chuyên môn hóa theo hướng nào sau đây?   

A. Lấy thịt, lông

B. Lấy thịt, sữa, da

C. Lấy thịt, mỡ, da

D. Lấy thịt, sữa

Hoàng Gia Bảo

Ở nước ta, chăn nuôi bò tập trung ở vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ

B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

 

A. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người và chủ động nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.


 

C. Thiên tai ngày càng nhiều nên không thể đánh bắt được .