Hoàng Gia Bảo

 

A. Sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người.


 

C. Hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
23 tháng 7 2017 lúc 2:51

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Tình hình phân bố các cơ sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế của các vùng, quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ không quy định

A. tốc độ vận tải

B. các loại hình vận tải

C. mật độ mạng lưới giao thông vận tải

D. hướng và cường độ của các luồng vận chuyển

Hoàng Gia Bảo

 

A. Nhựa.     

B. Da giầy.