Hoàng Gia Bảo

Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực ?

A. Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao.

B. Nguồn chủ yếu cung cấp tinh bột, chất dinh dưỡng cho người và vật nuôi.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm.

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm.

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 5 2018 lúc 11:08

 Giải thích :Mục I, SGK/107 địa lí 10 cơ bản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Chế biến nguyên liệu để tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng thuộc giai đoạn nào trong sản xuất công nghiệp?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành nào sau đây?

A. Trồng trọt

B. Chăn nuôi

C. Thuỷ sản

D. Trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp cung cấp cho đời sống xã hội những sản phẩm chủ yếu

A. Hàng tiêu dùng

B. Thực phẩm

C. Lương thực

D. Cơ sở vật chất, hạ tầng

Hoàng Gia Bảo

Ngành chăn nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm?

A. Cung cấp nguyên liệu

B. Mở rộng thị trường tiêu thụ

C. Cung cấp nhân công

D. Cung cấp cơ sở vật chất - khoa học kĩ thuật.

Hoàng Gia Bảo

Hoạt động công nghiệp nào sau đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng?

A. Sản xuất máy móc

B. Khai thác dầu - khí

C. Chế biến gỗ

D. Chế biến thực phẩm