Hoàng Gia Bảo

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo

 

A. Thời gian.


 

B. Độ cao và hướng địa hình.


 

C. Vĩ độ.


 

D. Khoảng cách gần hay xa đại dương.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 4 2017 lúc 4:51

Giải thích : Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí

A. theo độ cao

B. từ Xích đạo đến Cực Bắc

C. từ Xích đạo đến hai cực

D. theo vị trí gần hay xa biển

Hoàng Gia Bảo

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí theo hướng nào?

A. Từ cực về xích đạo

B. Từ xích đạo đến cực

C. Từ Tây đến Đông địa cầu

D. Từ Đông đến Tây địa cầu

Hoàng Gia Bảo

Một thành phần lớp vỏ địa lí biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi tất cả các thành phần địa lí khác. Đó là biểu hiện của quy luật nào?

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

B. Quy luật địa đới

C. Quy luật nhịp điệu

D. Quy luật phi địa đới

Hoàng Gia Bảo

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên về cảnh quan địa lý theo

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh

B. Quy luật địa đới

C. Quy luật địa ô

D. Quy luật đai cao

Hoàng Gia Bảo

Hãy lấy những ví dụ chứng minh rằng địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lí.

Hoàng Gia Bảo

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa

A. Các địa quyển

B. Các bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

C. Các thành phần trong lớp vỏ địa lí.

D. Lớp vỏ địa lí và vỏ trái đất.

Hoàng Gia Bảo

Trình bày khái niệm, nguyên nhân và các biểu hiện của quy luật địa đới, quy luật phi địa đới

Hoàng Gia Bảo

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý

A. Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí là một bộ phận riêng biệt, cần được bảo vệ.

B. Sự can thiệp vào mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí sẽ gây phản ứng dây chuyển tới các thành phần khác.

C. Để đạt hiệu quả cao, cần tác động vào các thành phần của lớp vỏ địa lí cùng một lúc.

D. Hết sức hạn chế việc tác động vào các thành phần của lớp vỏ địa lí.

Hoàng Gia Bảo

Quan sát hình 11.3 (trang 42 SGK). hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52oB.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN